ØVRIGE MEDIER

I denne del af sitet finder du eksempler på og retningslinjer for design af alle de medier, som ikke er traditionelle tryksager. Det vil bl.a. sige skilte, biler, PowerPoint og beklædning.
Når man overfører Teknik og Miljøs design fra ét medie til et andet, kan det ofte være nødvendigt at foretage en tilpasning af designprincipperne, så det virker optimalt på alle medier lige fra en bildør til et visitkort.

Teknik & miljø | Århus Kommune
Designmanualen og hjemmesiden er udviklet af czoo CZOO i ajourcms